Naujienos  
  Programos ir sistemos  
    Eventis  
    Trolis  
     C-Trolis  
  Klientai  
  Apie ProDatą  
  Kontaktai  


  in English in English


C-TROLIS - Cargo registracijos sistema krovininėms keltų linijoms

Sistemos paskirtis

   Krovinių registracijos sistema C-TROLIS V1.2 skirta krovinių rezervavimui krovininių keltų linijoms. Su šia sistema galima dirbti iš bet kurios nutolusios darbo vietos, kuri turi priėjimą prie Interneto. Ji turi šiuos interfeiso variantus:

 • Win95/98/NT/2000/XP klientas su priėjimu per Application Server
 • Internetinis cgi-klientas su tiesioginiu priėjimu TROLIS.NET V4

Pagrindinės sistemos funkcijos

   Sistema turi šias galimybes ir funkcijas:

   Bendros funkcijos:

 • Išankstinis ir galutinis krovinių registravimas (rezervavimas), įvertinant bendrą kelto talpą metrais
 • Klientų registracijos bazės palaikymas, atliekant rezervaciją
 • Vairuotojų ir transporto bilietų spausdinimas
 • Cargo ir freight manifestų spausdinimas
 • Krovimo lapo ir vairuotojų sąrašo spausdinimas
 • Invoisų (sąskaitų) išrašymas
 • Disbursmentų sąskaitų skaičiavimas ir išrašymas
 • Finansinių ataskaitų apie pervežtus krovinius generavimas
 • Statistinių duomenų apie pervežtus krovinius generavimas (per Web interfeisą)

   Specializuotos (sisteminės) funkcijos:

 • Keltų reisų automatizuotas generavimas
 • Klientų duomenų bazės valdymas
 • Agentūrų ir agentų valdymas
 • Sistemos vartotojų priėjimo teisių valdymas

Sistemos ypatumai ir skirtumai, lyginant su kitomis panašiomis sistemomis

   Sistemoje panaudotas rezervavimo principas panašus į WYSIWYG (ką matau - tą ir turiu). Kiekvienas užsakymas (booking) įvedamas į sistemą ir išsaugomas kaip paprastas dokumentas. Kiekvieną kartą, kai užsakymo informacija keičiasi, užsakymas turi būti išsaugotas. Visi užsakymo pakeitimai saugomi istorijoje, pagal kurią labai lengvai galima atsekti visus užsakymo paketimus. Pats rezervavimo algoritmas yra neturintis stovio (stateless). Tai reiškia, kad išsaugojant užsakymą, nėra žinomas buvęs šio užsakymo stovis. Tai labai sumažina perduodamos į serverį informacijos kiekį ir pagreitina rezervavimo procesą (ypač esant lėtam ryšio kanalui).

   Sistemoje panaudotas vartotojų skirstymas pagal agentūras ir esamus jose agentus (vartotojus). Kiekvienas agentas yra priskirtas prie vienos ir tik vienos agentūros. Priėjimo teisės gali būti priskirtos kaip visai agentūrai, taip ir kiekvienam agentui atskirai. Kiekvienas užsakymas turi informaciją apie jį sukūrusi agentą ir agentūrą, o taip pat apie agentūrą, kurios vardu jis yra daromas. Užsakymą kitos agentūros vardu gali padaryti tik privilegijuotas agentas arba agentūra.

Klausimai, komentarai, atsiliepimai

   Visus klausimus ir komentarus apie C-TROLIS rezervacinę sistemą galite siųsti kontaktų puslapyje nurodytais adresais.
Powered by PROGRESS

| ProData | PROGRESS | Linux | Programavimas | TROLIS.NET |

Last updated 2021-04-11