Naujienos  
  Programos ir sistemos  
    Eventis  
     Trolis  
    C-Trolis  
  Klientai  
  Apie ProDatą  
  Kontaktai  


  in English in English


TROLIS - Bilietų rezervavimo sistema keleivinėms keltų linijoms

Sistemos paskirtis

   Rezervacinė sistema TROLIS V4.3 skirta bilietų rezervavimui ir pardavimui keleivinių keltų linijose. Su šia sistema galima dirbti iš bet kurios nutolusios darbo vietos, kuri turi priėjimą prie Interneto. Ji turi kelis interfeiso variantus:

 • Win95/98/NT/2000/XP klientas su priėjimu per Application Server
 • Terminalinis klientas su tiesioginiu priėjimu prie duomenų bazės
 • Terminalinis klientas dirbantis per Application Server
 • Internetinis cgi-klientas su tiesioginiu priėjimu TROLIS.NET V4

Pagrindinės sistemos funkcijos

   Sistema turi šias galimybes ir funkcijas:

   Bendros funkcijos:

 • Išankstinis ir galutinis vietų rezervavimas (pagal atskiras kajutes arba pagal kajučių kategorijas)
 • Vietų autotransportui rezervavimas, įvertinant bendrą kelto talpą metrais
 • Keleivių registracija įsodinimo metu (check-in)
 • Keleivinių ir transporto bilietų spausdinimas
 • Užsakymo patvirtinimo lapo spausdinimas
 • Finansinių ataskaitų apie parduotus bilietus generavimas
 • Statistinių duomenų apie pervežtus keleivius generavimas (per Web interfeisą)

   Specializuotos (sisteminės) funkcijos:

 • Keltų reisų automatizuotas generavimas
 • Kelto kajučių ir vietų jose konfiguravimas
 • Tarifų valdymas
 • Agentūrų ir agentų valdymas
 • Sistemos vartotojų priėjimo teisių valdymas
 • Priėjimo prie atskirų keltų linijų teisių valdymas

Sistemos ypatumai ir skirtumai, lyginant su kitomis panašiomis sistemomis

   Sistemoje panaudotas rezervavimo principas panašus į WYSIWYG (ką matau - tą ir turiu). Kiekvienas užsakymas (booking) įvedamas į sistemą ir išsaugomas kaip paprastas dokumentas. Kiekvieną kartą, kai užsakymo informacija keičiasi, užsakymas turi būti išsaugotas. Visi užsakymo pakeitimai saugomi istorijoje, pagal kurią labai lengvai galima atsekti visus užsakymo paketimus. Pats rezervavimo algoritmas yra neturintis stovio (stateless). Tai reiškia, kad išsaugojant užsakymą, nėra žinomas buvęs šio užsakymo stovis. Tai labai sumažina perduodamos į serverį informacijos kiekį ir pagreitina rezervavimo procesą (ypač esant lėtam ryšio kanalui).

   Sistemoje panaudotas vartotojų skirstymas pagal agentūras ir esamus jose agentus (vartotojus). Kiekvienas agentas yra priskirtas prie vienos ir tik vienos agentūros. Priėjimo teisės gali būti priskirtos kaip visai agentūrai, taip ir kiekvienam agentui atskirai. Kiekvienas užsakymas turi informaciją apie jį sukūrusi agentą ir agentūrą, o taip pat apie agentūrą, kurios vardu jis yra daromas. Užsakymą kitos agentūros vardu gali padaryti tik privilegijuotas agentas arba agentūra. Užsakymai sistemoje gali būti daromi dviem pagrindiniais būdais - pagal benrą vietų skaičių kategorijose arba pagal vietas kajutėse. Konkretus rezervavimo algoritmo variantas pasirenkamas įdiegiant sistemą, bet gali būti toliau pakeistas.

   Rezervavimo sistema TROLIS V4.3 yra sudaryta panaudojant RDBMS PROGRESS(tm) V8.3/9.1. Sistemos kliento darbo vietos jungiasi prie DB serverio keliais režimais. Vienas iš jų - Application Server režimas - labai gerai užsirekomendavo dirbant nutolusiai per Internet tinklus. Vartotojui susidaro pilnas įspūdis, kad jis dirba lokaliame tinkle. Kai kurios tranzakcijos su nutolusią DB (Stockholmas/klientas - Klaipėda/serveris) užimdavo 0.5-1 sekundę, ir tik kai kurios sudėtingesnės - iki 5 sekundžių. Beto šis laikas beveik nepriklausydavo nuo fizinio Internet kanalo pralaidumo (ping'o). Kai kuriais atvejais, kai ping'o reikšmės padidėdavo net iki 10000 ms, vis dar buvo įmanoma daryti užsakymus. Realiame darbe užsakymą 3-5 žmonėms galima sudaryti per 15-30 sekundžių, turint omeny, kad pirminio užsakymo metu galima nepildyti visos informacijos apie klientą. Papildomas greitis pasiekiamas dalinai replikuojant sąlyginai statinius duomenis (žinynus, reisus, tarifus) iš centrinės DB į kliento pusę. Šįs replikavimas daromas automatiškai, vartotojui kas kartą prisijungiant prie sistemos.

   Sistema numato gana platų įdiegimo variantų agentūrose spektrą. Neskaitant serverinės instaliacijos, kuri būtina keltų liniją eksploatuojančiai firmai, egzistuoja ir kiti variantai:

 • Smart agent licencija - stambioms (generalinėms) agentūroms, turinčioms papildomą replikuojamą duomenų bazę, kurios atlieką visas rezervavimo funkcijas, iskaitant bilietų išdavimą ir įsodinimą į keltą (check-in)
 • End-agent licencija - smulkioms turistinėms agentūroms, kurios turi gana pastovų užsakymų srautą. Šis variantas numato WinXX klientinės programos instaliavimą.
 • End-user licencija - smulkių pavienių užsakymų sudarymui. Šiuo atveju instaliuojamas terminalinis klientas arba naudojamas Internet booking modulis.

Rezervacinės sistemos TROLIS dokumentacija

  Detalesnę informaciją apie sistemą TROLIS galima surasti sistemos vartotojo dokumentacijoje, kuri dabartiniu metu sudaryta trimis kalbomis - lietuvių, rusų ir anglų. Dokumentacija pateikiama sekančiais formatais:

Pastabos: Postscript dokumentacijos failas papildomas suspaustas 'gzip' programos pagalba. Windows vartotojai gali pasinaudoti WinZip programa failui išarchyvuoti. Lietuviška dokumentacijos versija šiuo metu egzistuoja tik HTML variante. Ateityje ji bus prieinama ir kitais formatais.

KalbaPostscriptAdobe PDFOn-line HTML
Lietuvių - - HTML
Rusų PS PDF HTML
Anglų PS PDF HTML

Klausimai, komentarai, atsiliepimai

   Visus klausimus ir komentarus apie TROLIS rezervacinę sistemą galite siųsti kontaktų puslapyje nurodytais adresais.
Powered by PROGRESS

| ProData | PROGRESS | Linux | Programavimas | TROLIS.NET |

Last updated 2021-04-11